Home

Shetlandpony fokkerij De Belschuur

kudde 1 home

Stal de Belschuur fokt sinds 1957 Shetlandponies. Onze missie is om mooie ponies te fokken die goed kunnen bewegen en veel rasuitstraling hebben.
We grijpen daarvoor terug op bewezen bloedlijnen. Binnen de fokkerij zijn veel Marshwoodlijnen aanwezig.
De laatste jaren hebben we de Shetlane-lijnen eraan toegevoegd. We genieten elke dag van onze prachtige kuddes.

Top